loading

Sách, tuyển tập

Cái hom giỏ : giải nhất cuộc thi truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ / Vũ Thị Thường

Tác giả : Vũ Thị Thường

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1959

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 48tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 487/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top