loading

Sách, tuyển tập

Tiếng Việt = Vietnamese for beginners. T.2 / Bửu Khải, Phan Văn Giưỡng

Tác giả : Bửu Khải, Phan Văn Giưỡng

Nhà xuất bản : Trẻ

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 167tr. : minh họa ; 23cm + 2CD-ROM (4 3/4 in)

Chủ đề : 1. Việt ngữ -- Sách giáo khoa cho người nước ngoài$2LCSH. 2. Việt ngữ -- Dạy và học$2LCSH.

Top