loading

Sách, tuyển tập

Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV (tháng 10/1986) : lưu hành nội bộ

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 200-?

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 175tr. : tranh ảnh ; 20cm

Chủ đề : 1. Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh -- Văn kiện$2LCSH. 2. Đảng Cộng sản -- Việt Nam$2LCSH. 3. Tư liệu chính phủ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1811/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top