loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Sổ tay hướng dẫn tiêu chuẩn vườn ươm và kỹ thuật nhân giống cây ăn quả miền Nam (Dự án phát triển chè và cây ăn quả) / Ban Quản lý Phát triển Dự án Phát triển chè và cây ăn quả ch.b. ; Nguyễn Minh Châu [và nh.ng. khác] b.s. ; Trần Thế Tục h.đ

Tác giả : Ban Quản lý Phát triển Dự án Phát triển chè và cây ăn quả ch.b. ; Nguyễn Minh Châu [và nh.ng. khác] b.s. ; Trần Thế Tục h.đ

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 171tr. : minh họa, 4 tờ tranh ảnh màu ; 20cm

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Nhân giống -- Sổ tay, hướng dẫn$2LCSH. 2. Vườn ươm (Nghề làm vườn)$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1805/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top