loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Biến văn thời Đường và ảnh hưởng của biến văn trong văn học Trung Quốc / Nguyễn Thành Danh ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Xuân Đề, Phùng Quý Nhâm

Tác giả : Nguyễn Thành Danh ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Xuân Đề, Phùng Quý Nhâm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 236 tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 895.13

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Văn học Phật giáo Trung Quốc. 3. Văn học Trung Quốc -- Triều đại nhà Đường, 618-907. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 12381
(K07.31_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 21253
(K07.27_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top