loading

Sách, tuyển tập

Của tin còn một chút này / Trương Phiên

Tác giả : Trương Phiên

Nhà xuất bản : Trẻ

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 171tr. : chân dung, tranh ảnh ; 19cm

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Việt ngữ -- Tạp văn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1763/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1764/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.07679
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.07680
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top