loading

Sách, tuyển tập

Bức gấm thêu : truyện cổ tích Liên xô, Trung Quốc, Triều Tiên

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 1958

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 32tr. : hình vẽ ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 1508/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top