loading

Sách, tuyển tập

Bút máu : tập truyện ngắn / Vũ Hạnh

Tác giả : Vũ Hạnh

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1986

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 267tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2255/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top