loading

Sách, tuyển tập

Bút ký của một kỹ sư / Lev Podvoiski ; ng.d. Trần Trọng Biền

Tác giả : Lev Podvoiski ; ng.d. Trần Trọng Biền

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 63tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 2879/89
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top