loading

Thành lập công ty liên doanh sản xuất ống thép đen và thép tráng kẽm / T.T.A;

Tác giả : T.T.A;

Mô tả vật lý : tr.1

Chủ đề : 1. Công ty liên doanh sản xuất ống thép đen và thép tráng kẽm.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sáng 13.5.1995, tại khách sạn New world Sài gòn, Thứ trưởng Bộ xây dựng Phạm Sĩ Liêm đã chứng kiến lễ ký hợp đồng của 3 đơn vị. Công ty xây dựng cấp thoát nước số 2 (Bộ xây dựng) hợp tác với tập đoàn Daewoo và Tập đoàn ống thép Pusan của Hàn quốc.

Top