loading

Sách, tuyển tập

40 năm bên lò quạt gió / Y. Cờlubốp ; Nguyễn Kim và Vũ Định trích d

Tác giả : Y. Cờlubốp ; Nguyễn Kim và Vũ Định trích d

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 99tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 2017/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top