loading

Sách, tuyển tập

Bóng dừa xanh : tập truyện và thơ / Vân An [và nh.ng. khác] ; bìa của họa sĩ Huỳnh Văn Gấm

Tác giả : Vân An [và nh.ng. khác] ; bìa của họa sĩ Huỳnh Văn Gấm

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 155tr. ; 24cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 4806
(K08.02_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top