loading

Sách, tuyển tập

Introduction to atomic energy / William G. Atkinson

Tác giả : William G. Atkinson

Nhà xuất bản : John F. Rider

Năm xuất bản : 1959

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : vii, 68 tr. : hình vẽ ; 22 cm

Số phân loại : 539.76

Chủ đề : 1. Năng lượng nguyên tử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 2125/95
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top