loading

Bảng thủy triều 1982 / Phòng Hải Văn, Cục Kỹ thuật và điều tra cơ bản;

Tác giả : Phòng Hải Văn, Cục Kỹ thuật và điều tra cơ bản;

Nơi xuất bản : Hà Nội

Số phân loại : 551.46409597

Chủ đề : 1. Thủy triều -- Việt Nam. 2. Thủy văn biển -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bảng thủy triều 1982 của các vùng biển phía Nam , dự tính mực nước/giờ, độ cao của nước lớn, nước ròng của 5 cảng chính: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Phú An (TP. Hồ chí Minh) và Hà Tiên. Thêm phần tài liệu để suy ra tình hình thủy triều tại cảng phụ, các cửa sông và lạch.

Top