loading

Sách, tuyển tập

Bí mật của địa cầu : truyện khoa học / Trần Diệu Tần

Tác giả : Trần Diệu Tần

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 1958

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 29tr. : hình vẽ ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 1514/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top