loading

Lịch sử Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh : sơ khảo / ch.b. Trần Bạch Đằng, Nguyễn Bá;

Tác giả : ch.b. Trần Bạch Đằng, Nguyễn Bá;

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24cm

Chủ đề : 1. Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. 2. Công nghiệp viễn thông.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sự hình thành và phát triển Bưu điện ở Sài Gòn dưới thời thuộc Pháp và can thiệp của Mỹ từ 1859 đến 1975, lực lượng giao bưu-thông tin tại Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định và Nam Bộ trong chống Pháp, chống Mỹ và ngành Bưu chính Viễn thông TP.HCM trong 18 năm xây dựng- trưởng thành (30.4.1975-30.4.1993)

Top