loading

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn về nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đoàn trong thời gian trước mắt / Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

Tác giả : Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1083

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 74tr. ; 19cm

Chủ đề : 1. Tư liệu chính phủ.

Top