loading

Giải phóng Tây Nguyên, mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 / Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

Tác giả : Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 652-672 ; 22cm

Chủ đề : 1. Chiến dịch Tây Nguyên.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Diễn biến chiến dịch Tây Nguyên, mục tiêu chủ yếu là thị xã Buôn Mê Thuột do nằm ở ngã ba của 2 con đường chiến lược: đường số 21 nối liền với Nha Trang và số 14 phía bắc đi Cheo Reo, Plây Ku, phía nam đi Gia Nghĩa và vào Đông Nam Bộ. Đến 25.3.1975 Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng, quân nguỵ bị tổn thất nặng, Mỹ cũng bất lực rõ rệt

Top