loading

Sách, tuyển tập

Bão biển : kịch nói 2 màn : giải thưởng hạng A cuộc thi sáng tác kịch bản năm 1958 của Vụ Nghệ thuật / Vương Lan

Tác giả : Vương Lan

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1959

Nơi xuất bản : [H.]

Mô tả vật lý : 54tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 1499/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top