loading

Phong tục Việt Nam : cưới, gả và tuổi vợ tuổi chồng / Hà Văn Cầu;

Tác giả : Hà Văn Cầu;

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 19

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 164tr. ; 19cm

Chủ đề : 1. Nghi thức hôn nhân. 2. Phong tục tập quán.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

1.Cưới xin không phải là chuyện của lứa đôi. 2. Các phong tục cưới gả của người Việt Nam: đối với nhân dân, với vua chúa. 3.Những chuyện sau hôn nhân: vợ lẽ nàng hầu, ly hôn...

Top