loading

Từ điển văn hóa Việt Nam : phần nhân vật chí / Vũ Ngọc Khánh ch.b;

Tác giả : Vũ Ngọc Khánh ch.b;

Nhà xuất bản : Văn hóa - thông tin

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 613tr. ; 22cm

Chủ đề : 1. Danh nhân văn hóa Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Từ điển tra cứu danh nhân văn hóa Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của những người đã đóng góp vào hoạt động văn hóa ở nhiều lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, văn học, giáo dục, khoa học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, kiến trúc, sân khấu, phương thuật, kỹ thuật..., các nhân vật lịch sử, nhà hoạt động chính trị, nhà văn, nhà thơ...

Top