loading

Những vì sao đất nước / Quỳnh CưVăn LangNguyễn Anh;

Tác giả : Quỳnh CưVăn LangNguyễn Anh;

Nhà xuất bản : Thanh niên

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 152tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Nhân vật lịch sử.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu tiếp những nhân vật lịch sử tiêu biểu của dân tộc ta như Trần Quang khải, Trần Nhật Duật, Trần Nguyên Hãn, Phạm Ngũ Lão, Trần Quốc Toản, Nguyễn Biểu

Top