loading

Môi trường - các công trình nghiên cứu#Environment - research works / Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam;

Tác giả : Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam;

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 27 cm

Số phân loại : 333.7

Chủ đề : 1. Bảo tồn đa dạng sinh học -- Việt Nam. 2. Bảo vệ môi trường -- Nghiên cứu -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu một số các công trình nghiên cứu về: bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam, khả năng trồng cây trên đất ngập mặn ở vùng ven biển cửa sông Nam bộ

Top