loading

Tác giả văn học Việt Nam / Nguyễn Đăng Mạnh,Nguyễn Đình Chú,Nguyễn An;

Tác giả : Nguyễn Đăng Mạnh,Nguyễn Đình Chú,Nguyễn An;

Nhà xuất bản : Giáo dục

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 20cm

Chủ đề : 1. Nhà văn.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sưu tập 90 tác giả trong hơn nửa thế kỷ tùy theo sự cân nhắc vị trí văn học sử, chất lượng sáng tác và ảnh hưởng: Bác Hồ- Chế Lan Viên- Đặng Thái Mai-Hồ Dzếnh- Huy Cận- Khái Hưng- Nam Cao- Ngô Tất Tố- Nguyễn Công Hoan- Nguyễn Tuân- Sơn Nam- Thạch Lam- Thế Lữ- Xuân Diệu- Vũ Trọng Phụng- Tô Hoài- Tố Hữu- Tú Mỡ- Vi Huyên Đắc- Nhất Linh- Nguyễn Bính- Nguyễn Huy Thiệp...

Top