loading

Ký họa Việt Nam đầu thế kỷ 20 / Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu

Tác giả : Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 203tr. : hình vẽ (1 phần màu),23 tờ hình vẽ màu ; 21x24cm

Số phân loại : 761.209597

Chủ đề : 1. Tranh khắc gỗ Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Một bộ sưu tầm hơn 4000 tranh dân gian Việt Nam thuộc đầu thế kỷ 20, phản ánh nhiều mặt văn hoá vật chất tinh thần của người Việt Nam thời đó. Một bách khoa thư về các đồ dụng, dụng cụ, các cử chỉ trong cuộc sống và trong nghề nghiệp

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 6600
(K08.01_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 6601
(K08.01_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top