loading

Sách, tuyển tập

Hải Vân thiên hạ đệ nhất hùng quan / Nguyễn Công Thuần b.s

Tác giả : Nguyễn Công Thuần b.s

Nhà xuất bản : Trẻ

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 511tr. : minh họa ; 20cm

Số phân loại : 959.9749

Chủ đề : 1. Hải Vân (Việt Nam) -- Lịch sử$2LCSH. 2. Hải Vân (Việt Nam) -- Mô tả và du lịch$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1701/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1702/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.14917
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top