loading

Sách, tuyển tập

Bản Mèo xa xăm / Vương Mai ; bìa và m.h. của Lê Huy Hòa

Tác giả : Vương Mai ; bìa và m.h. của Lê Huy Hòa

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 1967

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 79tr. : hình vẽ ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 1456/86
(K10.06_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top