loading

Sách, tuyển tập

Tchaikovski là ai? / Lương Sĩ Tỉnh d

Tác giả : Lương Sĩ Tỉnh d

Nhà xuất bản : Trẻ

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 170tr. : chân dung, tranh ảnh ; 20cm

Chủ đề : 1. Khoa học -- Tài liệu phổ cập$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 1497/2005
(K07.05_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 1498/2005
(K07.05_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top