loading

Sách, tuyển tập

Câu chuyện địa lý Phương Tây - Anh & Pháp / Văn Sính Nguyên ; ng.d. Nguyễn Hồng Lân

Tác giả : Văn Sính Nguyên ; ng.d. Nguyễn Hồng Lân

Nhà xuất bản : Trẻ

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh.

Mô tả vật lý : 195tr. ; 20cm

Số phân loại : 914

Chủ đề : 1. Pháp -- Địa lý. 2. Pháp -- Mô tả và du lịch. 3. Vương Quốc Anh -- Địa lý. 4. Vương Quốc Anh -- Mô tả và du lịch.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1441/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1442/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top