loading

Sách, tuyển tập

Hỏi và đáp về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Đinh Văn Liên, Phạm Ngọc Bích

Tác giả : Đinh Văn Liên, Phạm Ngọc Bích

Nhà xuất bản : Trẻ

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 262tr. : chân dung, tranh ảnh ; 20cm

Số phân loại : 324.259707

Chủ đề : 1. Đảng cộng sản -- Việt Nam -- Lịch sử -- Thi cử, câu hỏi$2LCSH. 2. Hỏi và đáp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 1409/2005
(K07.05_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 1410/2005
(K07.05_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 MM.14933
(K10.25_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top