loading

Sách, tuyển tập

Mồ hôi cơ thể - phòng và trị bệnh bằng phương pháp tự nhiên / Leon Chaitow ; Quý Điềm, Thanh Thủy b.s

Tác giả : Leon Chaitow ; Quý Điềm, Thanh Thủy b.s

Nhà xuất bản : Trẻ

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 105tr. ; 19cm

Số phân loại : 615.535

Chủ đề : 1. Liệu pháp tự nhiên. 2. Mồ hôi. 3. Sức khỏe.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 1403/2005
(K07.05_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 1404/2005
(K07.05_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top