loading

Sách, tuyển tập

Chuyên đề chăn nuôi. T.3 / Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Ban Nông lâm nghiệp

Tác giả : Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Ban Nông lâm nghiệp

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 1970

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 280tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 10230
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top