loading

Sách, tuyển tập

Việt kiều ở Kampuchéa / Lê Hương

Tác giả : Lê Hương

Nhà xuất bản : Trí đăng,1971

Nơi xuất bản : S.

Mô tả vật lý : 255tr. : tranh ảnh, bản đồ ; 20cm

Số phân loại : 325.596

Chủ đề : 1. Người Việt ở Kampuchéa$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 487
(K10.34_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top