loading

Sách, tuyển tập

Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn

Nhà xuất bản : Lửa thiêng,1970

Nơi xuất bản : S.

Mô tả vật lý : 342tr. : tranh ảnh, bản đồ ; 21cm

Số phân loại : 309.1597

Chủ đề : 1. Việt Nam -- Điều kiện kinh tế -- Thế kỷ 19$2LCSH. 2. Việt Nam -- Điều kiện xã hội -- Thế kỷ 19$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 425
(K10.34_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top