loading

Sách, tuyển tập

Xã hội Việt Nam / Lương đức Thiệp

Tác giả : Lương đức Thiệp

Nhà xuất bản : Hoa tiên,1971

Nơi xuất bản : [k.n.]

Mô tả vật lý : 259 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 959.7

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 NC 423
Phục vụ đọc tại chỗ
Top