loading

Bài trích

V.T.L

Xuất khẩu 3 container thuốc đông dược sang thị trường SNG // Sài Gòn Giải Phóng. - 20/04/2002. - Tr.3

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Công ty cổ phần dược phẩm đông dược 5 (Fidofarm) đã xuất khẩu sang thị trường SNG khoảng 3 container thuốc đông dược. Công ty đang nổ lực mở thêm thị trường ở 1 số nước châu Á

Top