loading

Sách, tuyển tập

Tiếng Hoa trong giao dịch thương mại = Chinese business dialogues. T.2 / Trần Minh Khánh tổng hợp và b.d

Tác giả : Trần Minh Khánh tổng hợp và b.d

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : tr.175-360 : bản đồ ; 20cm

Số phân loại : 495.183

Chủ đề : 1. Tiếng Trung Quốc -- Tiếng Trung Quốc thương mại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 305/2000
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 306/2000
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top