loading

Sách, tuyển tập

Ba cái sống, ba cái chết : kịch hát chèo 5 hồi, 2 cảnh / Tú Mỡ soạn theo chuyện ngắn của Văn Sơn

Tác giả : Tú Mỡ soạn theo chuyện ngắn của Văn Sơn

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1959

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 84tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 1443/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top