loading

Sách, tuyển tập

Đại Nam nhất thống chí . (T.3)/ Quốc sử quán triều Nguyễn b.s. ; Phạm Trọng Điềm phiên dịch ; Đào Duy Anh h.đ

Tác giả : Quốc sử quán triều Nguyễn b.s. ; Phạm Trọng Điềm phiên dịch ; Đào Duy Anh h.đ

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Năm xuất bản : 1969

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 398tr. ; 19 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MB.13
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 12 MB.14
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top