loading

Sách, tuyển tập

Đại Nam nhất thống chí . (T.1)/ Quốc sử quán triều Nguyễn b.s. ; Phạm Trọng Điềm phiên dịch ; Đào Duy Anh h.đ

Tác giả : Quốc sử quán triều Nguyễn b.s. ; Phạm Trọng Điềm phiên dịch ; Đào Duy Anh h.đ

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Năm xuất bản : 1969

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 398tr. ; 19 cm

Top