loading

Sách, tuyển tập

Ngô Thì Nhậm : tác phẩm. T.3 : Kim mã hành dư Trúc lâm Tông chỉ Nguyên thanh / Mai Quốc Liên ch.b. ; Cao Xuân Huy [và nh.ng. khác] d

Tác giả : Mai Quốc Liên ch.b. ; Cao Xuân Huy [và nh.ng. khác] d

Nhà xuất bản : Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 487 tr. ; 24 cm

Số phân loại : 895.92231

Chủ đề : 1. Danh nhân -- Việt Nam. 2. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 18. 3. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 18. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 18.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5880/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5881/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top