loading

Sách, tuyển tập

Văn học Việt Nam thế kỷ XX : truyện ngắn trước 1945. Q.2, T.4 / Hà Minh Đức ch.b. ; Vũ Tuấn Anh [và nh.ng. khác] b.s

Tác giả : Hà Minh Đức ch.b. ; Vũ Tuấn Anh [và nh.ng. khác] b.s

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1097 tr. ; 25 cm

Số phân loại : 895.922080034

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5751/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5752/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top