loading

Sách, tuyển tập

Hội thảo bảo vệ bản quyền ở Việt Nam : cơ sở pháp lý về bảo vệ bản quyền ở Việt Nam : luật trong nước và các hiệp định quốc tế. Vai trò và trách nhiệm của các hiệp hội, tổ chức bảo vệ bản quyền bài học thực nghiệm và kinh nghiệm ở Việt Nam

Nhà xuất bản : Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [88]tr. ở các nhóm khác nhau : hình vẽ ; 29cm

Chủ đề : 1. Quyền tác giả -- Việt Nam$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 9837/A
(K08.42_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top