loading

Sách, tuyển tập

Préparation des plans d'intervention contre la péripneumonie contagieuse bovine / William A., William Amanfu

Tác giả : William A., William Amanfu

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 20041

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : vii,77tr. : tranh ảnh màu ; 25cm

ISBN : 92-5-204823-5

Chủ đề : 1. Viêm màng phổi lây lan nơi bò -- Phòng ngừa$2LCSH. 2. Viêm màng phổi lây lan nơi bò -- Tiêm chủng$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 5131
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top