loading

Sách, tuyển tập

Phải đứng trên quan điểm giai cấp và nhận xét vấn đề phụ nữ / Lê Duẩn

Tác giả : Lê Duẩn

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 1967

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 16tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 8429 D
(K10.03_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top