loading

Bài trích

Lê Việt Nhân

Chế tạo robot mang thương hiệu Việt // Khoa học và Đời sống. - 7/1/2005. - Số 2-Tr.4

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đã có 5 sản phẩm robot đầu tiên mang thương hiệu Việt được các nhà khoa học hoàn thành chính là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước. Và còn những dự án đang hứa hẹn một bước đầu đầy khởi sắc cho các robot Việt Nam, khẳng định khả năng làm robot của người Việt.

Top