loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam. T.2 / Nguyễn Thị Thập ch.b

Tác giả : Nguyễn Thị Thập ch.b

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 1981

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 273tr. ; 20cm

Số phân loại : 959.704

Chủ đề : 1. Phụ nữ -- Việt Nam -- Lịch sử -- 1930-1945. 2. Phụ nữ -- Việt Nam -- Lịch sử -- 1945-.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 C 6291
Phục vụ đọc tại chỗ
Top