loading

Luận án, luận văn

Ứng dụng lý thuyết phương trình trong không gian Banach có thứ tự vào một số lớp phương trình vi phân : Chuyên ngành : Toán giải tích, mã số : 1.01.01 : tóm tắt luận án Tiến sĩ Toán học / Trần Đình Thành

Tác giả : Trần Đình Thành

Năm xuất bản : 2004. -

Nơi xuất bản : Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 18tr. ; 21cm

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Bài toán cực trị (toán học) -- Tóm tắt$2LCSH. 2. Phép tính biến phân -- Tóm tắt. 3. Phương trình vi phân -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12345
Phục vụ đọc tại chỗ
Top