loading

Sách, tuyển tập

Phát huy bản chất cách mạng không ngừng phấn đấu nâng mình lên ngang tầm của nhiệm vụ lịch sử : bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : [97-?]

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 20tr. ; 19cm

Số phân loại : 324.2597

Chủ đề : 1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh -- Đại hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 13452
(K08.05_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top