loading

Sách, tuyển tập

Streamline English : departures : song ngữ / dịch và chú giải Nguyễn Minh Tuấn

Tác giả : dịch và chú giải Nguyễn Minh Tuấn

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1988

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 280 tr. : hình vẽ (1 phần màu) ; 19 cm

Chủ đề : 1. Sách giáo khoa. 2. Tiếng Anh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 6291
(K08.01_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 6292
(K08.01_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top